Algorithmic composition based on stochastic principles. Tonality based on statistical analysis of J. S. Bach’s compositions. Programmed and composed in Max/MSP.

Tekst om hvilke tanker som ligger bag kompositionen med en perspektivering til andre komponisters arbejde.

Download (PDF, 217KB)